OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Izabela K. Garaszczuk

 

Zespół suchego oka – rekomendowany protokół diagnostyczny

The recommended diagnostic protocol for dry eye disease OphthaTherapy 2019; 2(22): 86-92. DOI: 10.24292/01.OT.300619.04
STRESZCZENIE

W ciągu ostatniej dekady notuje się wzrost częstości występowania zaburzeń powierzchni oka, w tym zespołu suchego oka [1, 2]. Wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka, jednakże coraz częściej objawy dotyczą młodych dorosłych [3]. Przyjmuje się, że problem dotyka nawet połowy populacji globalnej i co piąty pacjent opuszczający gabinet okulistyczny nie jest diagnozowany. Różnorodność raportowanych danych populacyjnych (5–75% występowania zespołu suchego oka w populacji) sugeruje potrzebę krytycznego spojrzenia na kryteria diagnostyczne, które nie doczekały się standaryzacji. Raport Dry Eye Workshop II powstał w celu zredefiniowania choroby [4] i usystematyzowania diagnostyki [5] na podstawie inicjatyw badawczych podejmowanych na przestrzeni ostatniej dekady. W niniejszej publikacji opisano rekomendowany protokół badań klinicznych pozwalający na postawienie jednoznacznej diagnozy.

ABSTRACT

The prevalence of ocular surface abnormalities, including dry eye disease, has been reported to increase over the last decade [1]. Dry eye incidence increases with age, however is notable among young adults. The disease affects half of the global population with one-fifth of the patients being undiagnosed. The lack of standardized diagnostic criteria results in a wide range of reported prevalence rates (ranging from 5–75%). Dry Eye Workshop II report summarizes a decade of important clinical studies and provides a new definition of the disease [2] and systematic clinical diagnostic protocol [3]. This protocol, provided below, enables the practitioner to perform full objective dry eye diagnosis.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY