OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon, Agnieszka Kubicka-Trząska

Miejscowe zastosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w terapii obrzęku plamki w oczach po pars plana witrektomii z endotamponadą olejem silikonowym – opis przypadków

The use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of macular edema in eyes after pars plana vitrectomy with silicon oil endotamponade – a case series report OphthaTherapy 2016; 3(11): 172-177.
STRESZCZENIE

Cel pracy: Ocena wpływu miejscowego podania nepafenaku w postaci kropli do oka na obrzęk centralnej siatkówki. Materiał i metody: Trzech chorych w wieku średnio 68 lat leczono miejscowo niesteroidowym preparatem przeciwzapalnym 0,1% nepafenaku z powodu obrzęku plamki w oczach po pars plana witrektomii z endotamponadą olejem silikonowym. Ocenie poddano morfologię plamki za pomocą optycznej koherentnej tomografii i funkcję oka na podstawie badania ostrości wzroku na tablicach Snellena. Wyniki: U wszystkich chorych w obrazie optycznej koherentnej tomografii stwierdzono poprawę morfologii plamki z redukcją centralnej grubości siatkówki, najlepiej skorygowana ostrość wzroku utrzymywała się na tym samym poziomie w okresie obserwacji. Wniosek: Nasze obserwacje sugerują ograniczony udział ciała szklistego w transporcie wewnątrzgałkowym do tylnego odcinka oka niesteroidowych leków przeciwzapalnych podawanych w postaci kropli ocznych.

ABSTRACT

The aim of the study: To evaluate the influence of ophthalmic suspension of nepafenac on the central retina edema. Material and method: Three patients treated with a topical nonsteroidal anti- inflammatory drug nepafenac 0.1% ophthalmic suspension for the reduction of postoperative macular edema associated with pars plana vitrectomy with silicon oil endotamponade. In all patients macular morphology was assessed using optical coherence tomography and best corrected visual acuity with Snellen charts. Results: Improvement of macular morphology and central retinal thickness reduction were observed in all patients. Best corrected visual acuity remained unchanged during the follow-up period. Conclusion: Based on our observations we suggest that the involvement of the vitreous body in the distribution of ophthalmic suspension of a topical nonsteroidal anti-inflammatory drug within the posterior segment of the eye does not seem to be significant.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY