OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Joanna Gołębiewska, Wojciech Hautz

Zastosowanie angio-­OCT w diagnostyce i terapii okulistycznej – część I

Angio­-OCT in ophthalmological diagnostics and therapy – part I OphthaTherapy 2016; 3(11): 161-171.
STRESZCZENIE

Angiografia oparta na optycznej koherentnej tomografii (angio­OCT) jest nową, nieinwazyjną metodą obrazowania, umożliwiającą jednoczesną ocenę struktury siatkówki i stanu mikrokrążenia. Metoda ta znalazła zastosowanie w diagnostyce i monitorowaniu chorych ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem oraz pacjentów z chorobami naczyniowymi siatkówki, pozwalając na wczesne wykrywanie zmian w obrębie naczyń. Angio­OCT umożliwia ocenę przepływu krwi przez tarczę nerwu wzrokowego i kapilary okołotarczowe, w związku z czym może być użytecznym narzędziem w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów z jaskrą.

ABSTRACT

Optical coherence tomography angiography (angio­OCT) is a new, noninvasive method capable of simultaneously imaging the retinal structure and microvasculature. Angio­OCT is an important tool for diagnostics and for monitoring patients with age­related macular degeneration and different vascular disorders of the retina. It makes it possible to identify early vascular changes and non­perfusion areas. Angio­OCT reveals disturbances in nerve head perfusion and can be a useful technique for diagnosing patients with glaucoma.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY