OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Piotr A. Woźniak

Oddziaływanie płynów do pielęgnacji soczewek kontaktowych na stan powierzchni oka u pacjenta kontaktologicznego

Impact of lens care products on ocular surface in contact lens wearer OphthaTherapy 2016; 2(10): 146-150.
STRESZCZENIE

Według badań jedną z głównych przyczyn bakteryjnego zapalenia rogówki związanego z użytkowaniem soczewek kontaktowych jest ich niewłaściwa pielęgnacja. Udowodniono, iż niektóre pary soczewka–płyn wykazują większą biokompatybilność niż inne kombinacje. Idealny system pielęgnacji soczewek powinien po ich zdjęciu usunąć wszystkie depozyty, również bakteryjne, z powierzchni soczewki kontaktowej i zapobiegać tworzeniu się osadów ze składników filmu łzowego oraz kolonizacji bakterii podczas noszenia soczewek. W niniejszej pracy zostanie omówiony problem biokompatybilności soczewek i płynu do pielęgnacji, jego implikacje kliniczne oraz wpływ na komfort użytkowania soczewek kontaktowych.

ABSTRACT

According to the literature one of the main causes of microbial keratitis associated with contact lenses is inappropriate lens care. It is proven that some pairs of contact lens–lens care systems exhibit higher biocompatibility then other pairs. Ideal lens care system should remove all deposits from lens surface, and prevent bacterial colonization. The aim of this work is to discuss the biocompatibility, its clinical implications and impact on contact lens comfort.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY