OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Ewa Wojciechowska

 

Omówienie wyników ogólnoświatowej ankiety dotyczącej soczewek dailies total1® Multifocal

Discussion of the results of a global survey on dailies total1® Multifocal contact lenses OphthaTherapy 2018; supl. 2: 40-43 DOI: 10.24292/01.OT.sup2301118.06
STRESZCZENIE

Wprowadzenie na rynek światowy nowych soczewek DAILIES TOTAL1® Multifocal (Alcon) było poprzedzone i zakończone ankietą dotyczącą odczuć pacjentów, którzy je testowali. W badaniu tym brali także udział specjaliści kontaktolodzy. W ankiecie oceniano zarówno jakość widzenia, jak i komfort noszenia soczewek ze szczególnym uwzględnieniem odczucia suchości oczu występującej pod koniec dnia. Specjaliści wypowiadali się ponadto na temat łatwości ich dopasowania.

ABSTRACT

The introduction of a new contact lenses DAILIES TOTAL1® Multifocal (Alcon) to the global market was preceded by and concluded with a survey conducted on patient users. Contact specialists have participated in the survey. The survey evaluated both vision quality as well as wearing comfort, particularly in regard to dry eye sensation experienced toward the end of the day. The specialists have also assessed the ease of fitting.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY