OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Katarzyna J. Witkowska

Dobór miękkich soczewek kontaktowych u dzieci w wieku szkolnym

Soft contact lenses fitting for school-aged children OphthaTherapy 2016; 2(10): 140-144.
STRESZCZENIE

Już od najmłodszych lat oko dziecka dobrze toleruje soczewki kontaktowe. Według najważniejszych badań dzieci w wieku szkolnym potrafią zakładać i zdejmować soczewki bez pomocy rodziców oraz dbają o ich higienę i pielęgnację lepiej niż młodzi dorośli. Stosowanie korekcji soczewkowej może znacząco podnieść samoocenę dzieci, ponadto przyczynia się do zwiększenia aktywności ruchowej. Nie odnotowano również zwiększonego ryzyka powikłań ze strony powierzchni oka u młodych pacjentów. Sugeruje się, że przy zalecaniu tej formy korekcji silikonowo-hydrożelowe jednodniowe soczewki kontaktowe powinny być u dzieci metodą z wyboru.

ABSTRACT

Children’s eyes tolerate contact lenses at a very young age. According to the most important studies, school-aged children have no trouble applying or removing contact lenses without assistance from their parents and they follow instructions better than young adults. Wearing contact lenses can improve self- -esteem and participation in activities. No increased risk of complications from the eye surface is showed. It is suggested that silicone-hydrogel daily disposable contact lenses should be a method of choice for children.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY