OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Monika Raulinajtys-Grzybek, Renata Wachowicz, Arnold Maciejewski

 

Skuteczna i efektywna kosztowo organizacja opieki nad pacjentem z zaćmą

Effective and cost-efficient health care organization in cataract patient OphthaTherapy 2018; 2(18): 119-127 DOI: 10.24292/01.OT.290618.10
STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia sposób organizacji opieki nad pacjentem z zaćmą z uwzględnieniem aspektów procesowo-organizacyjnych i ekonomiczno- -finansowych, a także oceny skuteczności oraz efektywności kosztowej takiej organizacji. Przedstawiono modelowe podejście do problemu, ilustrując je analizą przypadku dużego świadczeniodawcy realizującego zabiegi zaćmy.

ABSTRACT

The article presents the way of organizing care of patients with cataract, including process and organizational as well as economic and financial aspects, and the assessment of the effectiveness and cost-efficiency of such an organization. A model approach to the problem is presented, illustrated with the case analysis of a large provider performing cataract procedures.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama