OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Anna Węgrzecka, Ewa Piotrowska

 

Wszczepy nadtwardówkowe dzisiaj. Wskazania, powikłania i doświadczenia własne

Scleral buckling today. Indications, complications, own experience OphthaTherapy 2018; 2(18): 115-117 DOI: 10.24292/01.OT.290618.09
STRESZCZENIE

Zewnątrztwardówkowe operacje z zastosowaniem wszczepów nadtwardówkowych już od 70 lat stanowią skuteczną metodę leczenia otworopochodnych odwarstwień siatkówki. Obecnie, w dobie powszechnej witrektomii, zmieniły się jednak wskazania i populacja pacjentów, u których pozostają one metodą pierwszego wyboru. Wydaje się, że u młodych osób każdorazowo powinno się rozważyć operację z użyciem wszczepu nadtwardówkowego, zwłaszcza w przypadkach odwarstwień siatkówki z otworami położonymi blisko siebie oraz pourazowego oderwania siatkówki od rąbka.

ABSTRACT

Scleral buckling has been successful method of treating rhegmatogenous retinal detachment for 70 years now. In the world of ubiquitous pars plana vitrectomy what has changed was indications and selection of patients for whom scleral buckling is still the first choice procedure. It seems that in young age patients cases scleral buckling should be considered in retinal detachment with holes located in adjacent quadrants and post traumatic retinal dialysis particularly.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama