OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Piotr Jurowski, Natalia Skuza

 

Racjonalność postępowania zachowawczego w przypadku jaskry po operacji usunięcia zaćmy

Pharmacotherapy in glaucoma patients after cataract surgery – a clinical rationale OphthaTherapy 2018; 2(18): 103-108 DOI: 10.24292/01.OT.290618.07
STRESZCZENIE

Według danych WHO jaskra jest drugą po zaćmie najczęstszą przyczyną znacznego obniżenia ostrości wzroku oraz wiodącą przyczyną ślepoty. W starzejącym się społeczeństwie rośnie liczba chorych leczonych z powodu jaskry, którzy wymagają przeprowadzenia operacji usunięcia zaćmy. Fakoemulsyfikacja z wszczepieniem sztucznej soczewki jest obecnie powszechnie stosowaną procedurą usunięcia zmętniałej soczewki. Chociaż badania sugerują pooperacyjny spadek ciśnienia wewnątrzgałkowego u wielu pacjentów po operacji zaćmy, stopień jego redukcji zależy od jej przedoperacyjnej wartości w oczach z nadciśnieniem wewnątrzgałkowym i jaskrą. Nie należy zapominać o ryzyku przemijającego wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego we wczesnym okresie pooperacyjnym, który może wymagać dodatkowego, intensywnego leczenia.

ABSTRACT

According to the WHO, glaucoma is the second most common cause of blindness in the world after cataract and the leading cause of irreversible blindness. In an aging society, the number of glaucoma patients who require a cataract surgery increases. Phacoemulsification is the most common cataract procedure and it is important in the management of both conditions. In glaucomatous patients, postoperative intraocular pressure after cataract removal should be monitored with special attention. Recent studies suggest that phacoemulsification decreases intraocular pressure among many individuals with ocular hypertension or glaucoma and that intraocular pressure reduction is proportional to its preoperative level, we should remember about the risk of transient intraocular pressure spike in the early postoperative period, which may require additional treatment.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama