OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Dominika Nowakowska, Robert Rejdak

 

Zastosowanie miejscowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych w ramach opieki okołooperacyjnej chirurgii zaćmy

Use of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs as part of perioperative cataract surgery care OphthaTherapy 2018; 2(18): 97-102 DOI: 10.24292/01.OT.290618.06
STRESZCZENIE

Zaćma jest główną przyczyną ślepoty na świecie, jednak niemal w 100% odwracalną. Po operacji usunięcia zaćmy dochodzi do aktywacji układu immunologicznego i wzmożonej produkcji prostaglandyn, której kliniczne objawy obejmują: zaczerwienienie, zwężenie źrenicy, obniżenie ostrości widzenia, ból oka oraz torbielowaty obrzęk plamki (CME). CME stanowi główną przyczynę obniżonej ostrości wzroku po niepowikłanej operacji zaćmy. W celu zmniejszenia dolegliwości, zwiększenia komfortu oraz zapobiegania powikłaniom pacjenci po zabiegu fakoemulsyfikacji otrzymują miejscowe leki przeciwzapalne. Miejscowe niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są przeznaczone w szczególności dla starszych pacjentów z cukrzycą, a także dla osób, u których podczas zabiegu usunięcia zaćmy doszło do komplikacji lub użyto większej ilości ultradźwięków. Jako element profilaktyki CME warto rozważyć zastosowanie miejscowych NLPZ u chorych ze współistniejącymi chorobami oczu takimi jak: błona przedsiatkówkowa, zapalenie błony naczyniowej, zakrzep żyły środkowej siatkówki, oraz po przebytych operacjach odwarstwienia siatkówki.

ABSTRACT

Cataract is the leading cause of blindness in the world, but it is reversible in almost 100% of cases. Activation of the immune system and the intensive production of the prostaglandins following the cataract surgery may induce clinical symptoms including redness, miosis, decreased visual acuity, eye pain and cystoid macular edema (CME). CME is the main cause of reduced visual acuity after an uncomplicated cataract surgery. In order to reduce ailments, increase comfort and prevent complications, patients receive local anti-inflammatory drugs after the phacoemulsification procedure. Topical non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are especially dedicated to older diabetic patients and also to people who experienced some complications during the cataract surgery or in whom high ultrasound energy was released during phacoemulsification. As an element of the CME prevention, it is worth to consider the use of the topical NSAIDs in patients with concomitant eye diseases such as epiretinal membrane, uveitis, central retinal vein occlusion and after retinal detachment.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama