OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Zofia Sikorska

 

Laseroterapia podprogowa złotym standardem w leczeniu centralnej surowiczej chorioretinopatii

Subliminal laser therapy as a gold standard in treatment of central serous chorioretinopathy OphthaTherapy 2018; 2(18): 91-94 DOI: 10.24292/01.OT.290618.05
STRESZCZENIE

Centralna surowicza chorioretinopatia występuje często u ludzi aktywnych i czynnych zawodowo. Niestety patogeneza tego schorzenia jest niewyjaśniona i nadal nie ma leczenia przyczynowego. Co prawda w niektórych przypadkach możliwa jest poprawa samoistna, ale trwa to zazwyczaj kilka miesięcy. Zastosowanie laseroterapii podprogowej, inaczej nazywanej mikropulsową, w postaci ostrej otwiera nowe możliwości skutecznego leczenia. Po zastosowaniu mikropulsów płyn znajdujący się pod siatkówką zmysłową wchłania się znacznie szybciej i czas rekonwalescencji ulega wyraźnemu skróceniu. Laseroterapia mikropulsami jest zabiegiem bezpiecznym i nie powoduje widocznych blizn siatkówki w badaniu klinicznym, OCT lub angiografii.

ABSTRACT

Central serous chorioretinopathy occurs most commonly in young, professionally active people. Unfortunately, its exact pathogenesis remains unknown, so that causative treatment does not exist. There can be a spontaneous improvement in some cases but it takes usually a few months. The use of subthreshold laser therapy, called also micropulse therapy, in the acute form of the disease brings new options for an effective treatment. The faster resorption of subretinal fluid and shorter recuperation time is then observed. Micropulse laser therapy is a safe procedure that does not cause retinal scaring visible on clinical examination, OCT and fluorescein angiography.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY