OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Robert Grabowski

 

Ryzyko zaburzeń powierzchni oka w aspekcie stosowania miejscowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych – podstawowe fakty kliniczne

The potential risk of eye surface disorders in the use of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs – basic clinical facts OphthaTherapy 2018; supl. 1: 39-44 DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.08
STRESZCZENIE

Ryzyko powikłań o charakterze zmian zapalnych po zabiegach usunięcia zaćmy stanowi jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej chirurgii okulistycznej. Miejscowe niesteroidowe leki przeciwzapalne od lat 70. są wykorzystywane w postępowaniu około- i pooperacyjnym, ale ze względu na potencjalne działania niepożądane związane przede wszystkim z zaburzeniami struktur powierzchni oka (spojówki i rogówki) ich zastosowanie zaczęło wzbudzać wątpliwości. Wprowadzenie do terapii nowoczesnych leków z tej grupy, do których należy nepafenak charakteryzujący się dobrymi właściwościami farmakologicznymi i wysoką skutecznością działania, pozwoliło zmniejszyć ten problem. Lek znacząco różni się od preparatów starszej generacji mechanizmem działania i z jednej strony pozwala wyraźnie poprawić bezpieczeństwo, a z drugiej dzięki dobrej przenikalności do tylnego odcinka gałki ocznej zapewnia skuteczne działanie przeciwzapalne w obrębie siatkówki, zmniejszając ryzyko powstawania przecieków naczyniowych i zmian obrzękowych mogących cofnąć pozytywne efekty operacji zaćmy, zwłaszcza u chorych na cukrzycę.

ABSTRACT

The risk of inflammatory complications after cataract surgery is one of the most important challenges of modern ophthalmic surgery. Topical non-steroidal anti-inflammatory drugs since the 1970s have been used in perioperative and postoperative procedures, but due to the potential side effects associated primarily with disturbances in the eye surface (conjunctiva and cornea), their use has raised a number of doubts. The introduction of modern drugs from this group, one of which is nepafenac characterized by unique pharmacological properties and high clinical efficacy, has significantly reduced this problem. The mechanism of action of nepafenac significantly differs from its predecessors and on the one hand significantly improves safety of treatment and on the other thanks to excellent permeability to the posterior segment of the eye provides effective anti-inflammatory activity in the retina reducing the risk of vascular leakage and local edema changes that can negate the success of cataract surgeries especially in patients with diabetes.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama