OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Adam Cywiński, Łukasz Bednarski

Przewlekła hipotonia po zabiegu trabekulektomii. Opis przypadku

Chronic hypotony after trabeculectomy. A case report OphthaTherapy 2016; 2(10): 126-130.
STRESZCZENIE

61-letnia kobieta została poddana zabiegowi trabekulektomii z powodu postępującej jaskry w lewym oku. 10 lat po zabiegu stwierdzono znaczące upośledzenie widzenia w tym oku. Badanie przedmiotowe wykazało hipotonię oraz postępującą wadę astygmatyzmu nadwzrocznego, będącą konsekwencją zbyt niskiego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Dodatkowo stwierdzono obecność olbrzymiego wielokomorowego pęcherzyka filtracyjnego zniekształcającego gałkę oczną. Pacjentka została zakwalifikowana do chirurgicznej plastyki spojówki oraz torebki Tenona obejmującej okolicę przetoki twardówki. Po zabiegu uzyskano stopniową normalizację ciśnienia wewnątrzgałkowego, praktyczne ustąpienie wady astygmatyzmu nadwzrocznego oraz związaną z tym poprawę ostrości wzroku.

ABSTRACT

61-year-old women has undergone trabeculectomy in her left eye, because of progressive glaucomatous neuropathy. Ten years after the surgery a serious impairment of vision was observed. An examination has revealed hypotony and, as a consequence of this, progressive astigmatic hyperopy in this eye. Additionally, a large multicystic filtration bleb has been detected which caused deformation of the eyeball. The patient was qualified to plastic surgery of the conjunctiva and Tenon’s capsule. A gradual intraocular pressure normalization with practical relief of the eye defect and an improvement of visual acuity were obtained.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY