OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Jaromir Wasyluk, Małgorzata Krajewska, Katarzyna Czarzasta

 

Demodekoza oczna – współczesny problem kliniczny

Ocular demodicosis – a contemporary clinical condition OphthaTherapy 2018; supl. 1: 21-25 DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.05
STRESZCZENIE

Zakażenie nużeńcem jest coraz powszechniejszym problemem okulistycznym, narastającym wraz z wiekiem. Jedną z przyczyn coraz częstszego występowania nużycy jest m.in. postępujące starzenie się społeczeństwa. Zakażenia u ludzi wywołują 2 typy tego roztocza: Demodex brevis (gruczoły Meiboma) i Demodex folliculorum (mieszki włosowe). Rozpoznanie powinno być zawsze potwierdzone przez szczegółowe badanie mikrobiologiczne rzęs, określające ilościowo obecność jaj, larw i dorosłych osobników Demodex. Nie istnieje jednoznaczny, zatwierdzony przez gremia naukowe schemat terapeutyczny leczenia zakażenia nużeńcem. W 2017 r. zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Okulistycznego zaproponował wytyczne leczenia nużycy ocznej obejmujące zestaw zaleceń odnoszących się zarówno do stosowania poszczególnych preparatów, jak i do kluczowej w tym przypadku higieny powiek. Leczenie omawianej przypadłości jest przewlekłe i nie zawsze satysfakcjonujące, jednak celem terapii powinno być przede wszystkim uwolnienie pacjenta od uciążliwych, nawracających dolegliwości okulistycznych, a nie całkowita eradykacja roztocza, które bytuje u wielu osób jako nieszkodliwy komensal.

ABSTRACT

Demodex ocular infestation becomes more and more common ophthalmological problem, with incidence increasing with age. One of the reasons of growing morbidity is probably the general aging problem of the society. There are 2 different Demodex species, being pathogenetic factors in human: Demodex brevis (Meibomian gland infections) and Demodex folliculorum (ciliary glands infestations). The diagnosis of the disease should always be confirmed by thorough microbiological microscopic examination of eyelashes, specifying the count of eggs, larves and grown mites. There is no existing unequivocal and standardized therapeutic algorithm in ocular demodicosis, accepted widely be scientific bodies worlwide. In the year 2017 group of experts of Polish Ophthalmological Society adopted the general guidelines in Demodex infestation therapy, dealing with particular medications as well as with different ways of obeying the eyelids hygiene rules. The demodicosis therapy must be persistent, althougt being not always completely satisfactory. Its’ aim is to relieve patient from recurrent ocular symptoms, rather than to fully eradicate mites, existing sometimes only as the harmless commensals in patients.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama