OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Aneta Hill-Bator, Kaja Bator

 

Grzybicze schorzenia powierzchni oka

Fungal eye surface diseases OphthaTherapy 2018; supl. 1: 15-17 DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.03
STRESZCZENIE

W pracy omówiono schorzenia powierzchni oka o etiologii grzybiczej, ich obraz kliniczny, diagnostykę oraz wskazówki dotyczące leczenia.

ABSTRACT

In the paper eye surface diseases with fungal etiology have been described with their clinical picture, diagnostics and treatment guidelines.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama