OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Marta Misiuk-Hojło, Kaja Bator

 

Wirusowe schorzenia spojówek i rogówki

Viral conjunctival and corneal disorders OphthaTherapy 2018; supl. 1: 12-14 DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.02
STRESZCZENIE

W pracy omówiono schorzenia powierzchni oka o etiologii wirusowej. Opisane zostały ich obraz kliniczny, diagnostyka oraz wskazówki dotyczące leczenia.

ABSTRACT

In the paper eye surface diseases with viral etiology have been described with their clinical picture, diagnostics and treatment guidelines.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama