OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Marek E. Prost

 

Bakteryjne zapalenie spojówki i rogówki – wytyczne terapeutyczne

Bacterial conjunctivitis and keratitis – therapeutic guidelines OphthaTherapy 2018; supl. 1: 5-9 DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.01
STRESZCZENIE

Celem pracy jest omówienie możliwości diagnostyki i leczenia bakteryjnych stanów zapalnych spojówki i rogówki.

ABSTRACT

The aim of the study is to present the possibilities of diagnosis and treatment of bacterial conjunctivitis and keratitis.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama