OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Monika Jasielska, Paweł Bieliński

 

Raport z konferencji „Akademia Witrektomii Alcon” (AWA) Jachranka, 23–24 lutego 2018 roku

Report from the AWA conference (23–24 February 2018, Jachranka) OphthaTherapy 2018; 1(17): 53-55 DOI: 10.24292/01.OT.310318.08
STRESZCZENIE

Konferencja naukowa „Akademia Witrektomii Alcon” koncentruje się na nowych rozwiązaniach technologicznych i ich praktycznym wykorzystaniu w chirurgii witreoretinalnej. Jedną z najciekawszych sesji poświęcono NGENUITY® 3D Visualization System (Alcon), który dzięki zastosowaniu najbardziej zaawansowanych obecnie technologii tworzy wrażenie głębi obrazu. Ważnymi elementami konferencji były prezentacja praktycznego wykorzystania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w leczeniu chorych oraz obszerne i owocne dyskusje.

ABSTRACT

The scientific conference “Akademia Witrektomii Alcon” is the presentation of the new technological solutions and their practical use in vitreoretinal surgery. One of the most interesting session was dedicated NGENUITY® 3D Visualization System (Alcon), which through the application of the most advanced technologies, creates the impression of depth in vision. Important parts of the conference were the presentation of practical use of innovative technological solutions in patients treatments and abundant discussions.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY