OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Jaromir Wasyluk, Marek E. Prost

 

Znaczenie obiektywnego monitorowania progresji jaskry w praktyce klinicznej

Importance of the reliable glaucoma progression follow-up in the clinical practice OphthaTherapy 2018; 1(17): 29-36 DOI: 10.24292/01.OT.310318.05
STRESZCZENIE

Jaskra jest globalnie, według Światowej Organizacji Zdrowia, pierwszą przyczyną nieodwracalnej utraty wzroku, czyli inwalidztwa wzrokowego, odpowiadającą za 5,2 mln przypadków ślepoty na świecie. Od wielu lat największym problemem w tej chorobie pozostaje zbyt późno postawione rozpoznanie i wdrożone leczenie. W dalszej kolejności można by wymienić szereg innych przyczyn niepowodzeń terapeutycznych, jak np. słabą współpracę pacjentów (non-compliance), zbyt zachowawcze postępowanie lekarzy (zwlekanie z włączeniem procedur zabiegowych), nieumiejętność właściwej oceny progresji i interpretacji badań obrazowych, a często także ich słabą dostępność dla chorych. W ostatnich latach wprowadzono do użytku szereg nowych urządzeń przeznaczonych do wczesnej diagnostyki i monitorowania jaskry, w większości wykorzystujących optykę laserową. Jedną z głównych zalet tych aparatów, poza uzyskiwaniem obrazu o wysokiej rozdzielczości badanych struktur oka i możliwością ich zmierzenia, jest opcja nakładania na siebie kolejnych pomiarów w czasie wizyt kontrolnych. Możliwość taka, niestety w praktyce zbyt rzadko wykorzystywana, pozwala na dokonanie wiarygodnej i obiektywnej oceny, czy leczymy neuropatię jaskrową wystarczająco i właściwie. Właśnie od analizy zmian w wieloletnich badaniach porównawczych i od pomiarów tempa progresji jaskry powinny w największej mierze zależeć nasze decyzje terapeutyczne, jak choćby wybór rodzaju leczenia: zachowawczego, laserowego bądź chirurgicznego.

ABSTRACT

Glaucoma is globally, according to WHO reports, the first cause of irreversible blindness worldwide. The disease is responsible for 5.2 mln of total visual loss cases. Main problem with glaucoma still remains the same – the late diagnosis and late therapy onset. On the second place, we should mention inappropriate therapy course due to low patients compliance, too conservative doctors approach and difficulites with correct interpreting of the imaging tests, as well as with establishing glaucoma progression rate. Last but not least, problems with diagnostic tests availability should also be mentioned. In the last decade, several new diagnostic instruments, based on laser optics became more widespread. Besides the acquistion of high resolution images of the eye tissues, together with obtaining its precise measuerements, there is truly one key advantage: the possibility of making computer assisted calculatons of the progression rate and trends of measured parameters. However, this advantage is too rarely utilized in ophthalmologists everyday practice. It enables the reliable asssesment of the effectiveness of our therapy, telling us if sometning more should be done. Our thereputic decisions, concerning the choice between topical medications, laser or surgery should always by accompanied by the long term diagnostic tests analysis, using the implemented software progression tools.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY