OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Zbigniew Zagórski, Katarzyna Molęda-Gładysz

 

Możliwości stosowania mikropulsowej cyklofotokoagulacji jako opcji leczenia pacjentów z różnymi postaciami jaskry

Possibilities of micropulse cyclophotocoagulation application as a treatment option of patients with different glaucoma types OphthaTherapy 2018; 1(17): 23-26 DOI: 10.24292/01.OT.310318.04
STRESZCZENIE

Mikropulsowa cyklofotokoagulacja, w przeciwieństwie do metody tradycyjnej, jest bezpieczna i powoduje podobne obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, nie wywołując cyklodestrukcji ani istotnego stanu zapalnego. Spośród ponad 60 chorych leczonych w naszym ośrodku w Krakowie w okresie od czerwca 2016 r. do grudnia 2017 r. poddaliśmy retrospektywnej ocenie 12 pacjentów (17 oczu) badanych 12 miesięcy po zabiegu. Grupa obejmowała 6 kobiet i 6 mężczyzn w wieku od 33 do 85 lat. U 6 chorych występowała jaskra wtórna, u 4 – jaskra pierwotna otwartego kąta, a u 2 – jaskra zamkniętego kąta. Średnie obniżenie ciśnienia wyniosło po 12 miesiącach 27%, przy czym w 8 oczach było to powyżej 30%. Nie odnotowano powikłań ani reakcji zapalnej w całym okresie obserwacji.

ABSTRACT

Micropulse cyclophotocoagulation, in contrast to the traditional method, is safe and does not induce cyclodestruction or significant inflammatory reaction. From over 60 patients treated in our Center in Cracow between June 2016 and December 2017, for retrospective analysis we took data of 12 patients (17 eyes) examined 12 months after surgery. There were 6 women and 6 men, between 33 and 85 years of age. In 6 patients it was secondary glaucoma, in 4 primary open angle and in 2 closed angle. Mean intraocular pressure decrease was 27% and in 8 eyes it was over 30%. No complications were observed and all patients were pain free and inflammation free during the follow-up.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY