OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Marcin Smorawski, Joanna Wierzbowska

 

Zastosowanie tkanki stromy rogówki uzyskanej podczas zabiegu SMILE w chirurgii refrakcyjnej i leczeniu stożka rogówki

Overview of SMILE lenticule applications in refractive surgery and ectatic disease OphthaTherapy 2017; 4(16): 210-215. DOI: 10.24292/01.OT.291217.03
STRESZCZENIE

W artykule dokonano przeglądu aktualnego piśmiennictwa na temat użycia ludzkiej tkanki stromy rogówki pozyskanej w czasie zabiegu SMILE (Small Excision Lenticule Extraction) w chirurgii refrakcyjnej i leczeniu choroby ektatycznej. Większość przytaczanych prac ma charakter unikalny i pionierski. Choć wyniki zabiegów dotyczą niewielkich grup pacjentów, to obserwacje te dają solidne podstawy do dalszego rozwoju tych technik i badań nad nimi.

ABSTRACT

This paper represents overview of current literature on utility SMILE-derived (Small Excision Lenticule Extraction) corneal lenticules in refractive surgery and treatment of ectatic disease. Mostly this are unique and pioneer studies. Conclusions seem to be encouraging and warrant further in-depth research on that matter despite its results being derived from relatively small study samples.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama