OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Aneta Lewicka-Chomont, Wesam Taslaq, Kamila Nester-Ostrowska, Karolina Przytuła, Agnieszka Wilk

Ranibizumab w terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem u pacjentów, u których nie udało się uzyskać zadowalających efektów leczenia afliberceptem

Ranibizumab in the treatment of exudative age-related macular degeneration in patients, who were previously treated with aflibercept and did not achieve satisfactory results OphthaTherapy 2016; 2(10): 108-114.
STRESZCZENIE

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem nadal pozostaje główną przyczyną nieodwracalnej utraty widzenia na całym świecie. Iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF stanowią złoty standard w leczeniu AMD. Istnieje wiele dowodów udokumentowanych badaniami klinicznymi na skuteczność i bezpieczeństwo takiego leczenia. Mimo to jest ono procesem trudnym i przewlekłym, a w niektórych przypadkach nie udaje się uzyskać pożądanych efektów ze względu na oporność na leki. Ta grupa pacjentów wymaga szybkiej zmiany terapii i konwersji jednego leku na drugi, np. zamiany afliberceptu na ranibizumab, co często okazuje się dobrą decyzją.

ABSTRACT

Age-related macular degeneration is a leading cause of irreversible vision loss worldwide. Anti-vascular endothelial growth factor agents injected intravitreally are approved as a gold standard treatment method. There are many evidences from clinical trials about efficacy and safety of such therapy. It not only prevents vision loss but in some cases helps to improve visual outcomes. Nevertheless, in many cases it’s challenging task because there is a group of patients who are resistant to a therapy. They may require switching from one drug to another e.g. conversion from aflibercept to ranibizumab.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY