OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Tomasz Suliński

Wskazówki dotyczące skutecznego dobierania miękkich soczewek kontaktowych do korekcji astygmatyzmu

Advice on how to help patients put in soft contact lenses for astigmatism correction OphthaTherapy 2017; 3(15): 173-176. DOI: 10.24292/01.OT.290917.08
STRESZCZENIE

W niniejszym artykule przedstawiono bariery, jakie napotyka specjalista zakładający soczewki kontaktowe. Wskazano rozwiązania, które pozwolą mu lepiej opiekować się pacjentami z astygmatyzmem. Dodatkowo przedstawiono schemat doboru soczewek torycznych w efektywny sposób pozwalający na szybkie dobranie najlepszej soczewki.

ABSTRACT

The paper presents some common difficulties that a specialist encounters, when helping patients put on contact lenses. Solutions have been indicated that should enable the specialist take better care of patients with astigmatism. Additionally, a toric lens selection algorithm has been proposed to enable a quick and effective selection of the best available lenses.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY