OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Sykstus Holeksa, Piotr Gołębiowski, Jan Staniewicz, Oksana Kret

Contoura Vision – laserowa korekcja wad wzroku o najwyższym stopniu personalizacji

Contoura Vision – the most personalised laser vision correction technique OphthaTherapy 2017; 3(15): 149-154. DOI: 10.24292/01.OT.290917.04
STRESZCZENIE

Spersonalizowane zabiegi laserowej korekcji wad wzroku stanowią kolejny stopień rozwoju chirurgii refrakcyjnej. Ich początki datuje się na koniec lat 90. ubiegłego wieku. Personalizacja zabiegów jest możliwa dzięki profilom ablacji wyznaczanym na podstawie analizy czoła fali (aberrometrii) układu optycznego oka lub map topograficznych rogówki. Obecnie metoda analizy czoła fali (wavefront-guided), zależna od wielu zmiennych, ustępuje miejsca technice opartej na topografii rogówki (topography-guided). Szczególnym rodzajem spersonalizowanej procedury (dla oczu operowanych po raz pierwszy) wykorzystującej topografię rogówki jest ContouraTM Vision.

ABSTRACT

Personalised laser vision correction procedures are the next step in refractive surgery development. They date back to the late nineties of the twentieth century. Customized ablation treatments are based on wavefront analysis of the optical system of the eye (aberrometry) or on corneal topographical maps. Nowadays, topography-guided custom ablation treatment supersedes the wavefront-guided technique, which is affected by more variables in the eye anatomy. The topography-guided procedure for virgin eyes is called ContouraTM Vision.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY