OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Magdalena Trębińska, Sławomir Cisiecki

Błony nasiatkówkowe – współczesne metody diagnostyki i leczenia

Epiretinal membranes – current diagnostics methods and surgical treatment OphthaTherapy 2016; 2(10): 101-105.
STRESZCZENIE

Błony nasiatkówkowe są częstym schorzeniem dotykającym głównie osoby po 50. r.ż. Podstawową metodą obrazowania błon nasiatkówkowych jest optyczna koherentna tomografia, zaś metodę z wyboru w leczeniu objawowych błon nasiatkówkowych stanowi witrektomia. W niniejszym artykule omówiono zastosowanie witrektomii w leczeniu błon nasiatkówkowych z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy na temat wskazań do leczenia operacyjnego oraz możliwych powikłań pooperacyjnych.

ABSTRACT

Epiretinal membranes occur in population over 50 years old. Optical coherence tomography has become a useful tool in diagnosis of this condition. Pars plana vitrectomy is a standard procedure in treatment of epiretinal membranes. The aim of this article is to present a current state of knowledge about surgical treatment and its complications.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY