OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Andrzej Grzybowski, Maria Szwajkowska

Epidemiologia i leczenie krótkowzroczności na świecie

Epidemiology and treatment of myopia worldwide OphthaTherapy 2017; 3(15): 129-135. DOI: 10.24292/01.OT.290917.01
STRESZCZENIE

Obecnie 1,6 mld ludzi na świecie jest dotkniętych krótkowzrocznością; w 2050 r. połowa ludzkości będzie miała tę wadę wzroku. Rozpowszechnienie krótkowzroczności, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, każe nam zwrócić uwagę na ten problem oraz znaleźć sposoby zapobiegania jej i leczenia. Krótkowzroczność postępująca prowadzi do takich powikłań, jak jaskra, zaćma, odwarstwienie siatkówki czy makulopatia związana z krótkowzrocznością, które są przyczynami znacznego obniżenia ostrości wzroku. Metody leczenia krótkowzroczności dzielą się na „tradycyjne” i farmakologiczne. Najlepsze efekty przynosi podawanie kropli z atropiną, a efekt tego leczenia najdłużej utrzymuje się po zastosowaniu stężenia 0,01%, które daje równocześnie najmniejsze efekty uboczne. Wiele rozpowszechnionych metod, jak niedokorygowanie szkieł okularowych, nie przynosi rezultatów.

ABSTRACT

Nowadays, 1.6 billion people worldwide struggle with myopia; in 2050, half of the world's population will be impacted by the condition. Increased incidence of myopia, especially among children and youngsters, forces us to pay greater attention to the problem and look for solutions on how to prevent and treat the defect. Progressive myopia leads to such complications as glaucoma, cataract, retinal detachment or myopic macular degeneration related to myopia, all of which lead to a significant decrease in visual acuity. Myopia treatment methods can be divided into “traditional” and pharmacological. The best outcome may be achieved by dosing drops with atropine, and treatment effects last longest, if the concentration of 0.01% is used, causing the fewest side effects at the same time. Many widespread methods, such as undercorrected spectacles, do not bring effect.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY