OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Józef Kotwas

Składniki pokarmowe wpływające na stan narządu wzroku

Nutrients which affect the eye condition OphthaTherapy 2017; 2(14): 117-120. DOI: 10.24292/01.ot.300617.07
STRESZCZENIE

Sposób odżywiania wywiera duży wpływ na ludzki organizm. Badania naukowe pokazują, że odpowiednio zbilansowana dieta może częściowo zapobiegać występowaniu zespołu suchego oka i dyskomfortu podczas noszenia soczewek oraz hamować starzenie się narządu wzroku. Ochrona narządu wzroku za pomocą suplementacji dietetycznej jest przedmiotem badań, które zapoczątkowano jeszcze w zeszłym stuleciu. W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze wnioski dotyczące znaczenia diety dla prawidłowego funkcjonowania zdrowych oczu.

ABSTRACT

Diet has a major impact on the human body. Researchers indicate that a well-balanced diet may partially prevent the dry eye syndrome and contact lens discomfort. It may also slow down the aging process of the eye. Protection of the eye with the help of dietary supplementation has been a subject of research since the previous century. The paper presents the most important conclusions on the significance of diet for healthy eyesight.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY