OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Maria Muzyka-Woźniak

Kwalifikacja do wszczepiania wewnątrzgałkowych soczewek torycznych i wieloogniskowych z zastosowaniem urządzenia diagnostycznego bazującego na kamerze Scheimpfluga

Scheimpflug camera device for preoperative assessment in candidates for toric and multifocal intraocular lenses OphthaTherapy 2017; 2(14): 101-107. DOI: 10.24292/01.ot.300617.05
STRESZCZENIE

Urządzenia bazujące na kamerze Scheimpfluga pozwalają na trójwymiarową analizę rogówki i przedniego odcinka oka. Ocena krzywizny tylnej powierzchni rogówki, całkowitego astygmatyzmu rogówkowego i rogówkowych aberracji wyższego rzędu, w tym aberracji sferycznej, jest istotna przy kwalifikacji do wszczepienia soczewek torycznych i wieloogniskowych. Zarówno moc, jak i oś tylnego astygmatyzmu rogówki wpływają na jej całkowitą moc. Ocena całkowitej mocy rogówki jest szczególnie ważna w oczach z patologią rogówki (np. stożkiem rogówki) lub po chirurgii refrakcyjnej rogówki.

ABSTRACT

Scheimpflug camera devices enable 3-dimensional analysis of the cornea and anterior segment. Evaluation of the posterior corneal curvature, total corneal astigmatism and corneal higher order aberrations, including spherical aberration, are important for patient selection for toric and multifocal intraocular lenses. The magnitude and axis of posterior astigmatism influence the total corneal refractive power. Assessment of the total corneal power is particularly important in eyes with corneal abnormalities such as keratoconus or in eyes after corneal refractive laser surgery.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY