OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Dominika Nowakowska, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak

Zastosowanie heads up surgery w chirurgii zaćmy i witrektomii

The use of heads up surgery in cataract surgery and vitrectomy OphthaTherapy 2017; 2(14): 93-97. DOI: 10.24292/01.ot.300617.04
STRESZCZENIE

Sformułowanie heads up surgery pochodzi od head up display – systemu wyświetlania danych w obrębie pola widzenia (np. pilotów) w lotnictwie w pozycji heads up, czyli bez konieczności pochylania głowy pilota nad panelem sterowania. W trakcie heads up surgery chirurg przeprowadza zabieg, patrząc nie przez okular mikroskopu operacyjnego, lecz obserwując mikroskopowy obraz przesyłany z kamery 3D na ogromny, płaski monitor. Dzięki temu dowolna liczba uczniów może przy użyciu okularów 3D śledzić przebieg operacji. Kolejną zaletą tej techniki jest niezwykła ergonomiczność. W skład systemu wizualizacji 3D poza monitorem i okularami 3D wchodzą kamera 3D i konsola z oprogramowaniem do przetwarzania obrazu 3D.

ABSTRACT

The term heads up surgery is derived from the term head up display, which is used in the aviation industry to describe a method of data display at the level of the pilot eyes. During the heads up surgery, the operator performs the procedure observing the microscopic image transmitted from a 3D camera onto a large, flat-screen monitor instead of the direct view through the operating microscope. This makes it possible for any number of students to track the course of the surgery using 3D glasses. Another advantage of this technique is its unique ergonomics. Besides the monitor and the 3D glasses, the 3D visualization system includes a 3D camera and a console with 3D image processing software.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY