OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Magdalena Gaca-Wysocka, Andrzej Grzybowski

Zastosowanie lasera nanosekundowego 2RT w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki

Application of 2RT nanopulse retinal laser in the treatment of diabetic macular edema OphthaTherapy 2017; 2(14): 81-84. DOI: 10.24292/01.ot.300617.02
STRESZCZENIE

W 2013 r. liczba osób z rozpoznaną cukrzycą przekroczyła 382 miliony. Przewiduje się, że do 2035 r. wzrośnie ona trzykrotnie. Jeszcze kilka lat temu w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki stosowano przede wszystkim fotokoagulację laserową, metoda ta jednak bezpowrotnie niszczy tkanki i fotoreceptory. Alternatywą wobec konwencjonalnej laseroterapii siatkówki okazało się zastosowanie lasera 2RT. Pierwsze informacje na temat jego skuteczności pochodzą z 2007 r. Obecnie dostępne są nieliczne doniesienia oceniające skuteczność zabiegów 2RT. Działanie lasera nanosekundowego na plamkę wymaga dalszej obserwacji i wnikliwej randomizowanej oceny.

ABSTRACT

In 2003, there were over 382 million people with diagnosed diabetes worldwide. This number is projected to triple by 2035. Up until a few years ago, the mainstay of diabetic macular edema treatment was laser photocoagulation. However, this treatment method causes irreparable damage to tissues and photoreceptors. As an alternative to conventional retinal laser therapy, 2RT laser was introduced, with the first reports of its effectiveness published in 2007. Currently, there are only a few available studies on 2RT laser efficacy. The effect of nanosecond laser on macular tissues requires further evaluation and thorough, randomized analysis.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY