OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Katarzyna Krysztofiak, Kamila Ciężar

Soczewki kontaktowe z gradientem uwodnienia – struktura i właściwości

The structure and properties of water gradient silicone hydrogel contact lenses OphthaTherapy 2016; 3(11): 225-­228.
STRESZCZENIE

Zauważa się znaczący wzrost udziału jednodniowych soczewek kontaktowych w globalnej sprzedaży. Szereg wprowadzanych innowacji bez wątpienia przyczynia się do wzrostu zainteresowania tego typu korekcją wad refrakcji. Na szczególną uwagę zasługuje soczewka wyprodukowana z materiału delefilcon A, wykorzystująca technologię gradientu uwodnienia. Według producentów struktura soczewki składa się z silikonowo-hydrożelowego zrębu o maksymalnym 33-procentowym uwodnieniu pokrytego warstwą hydrożelu o uwodnieniu sięgającym 80%. Szereg prezentowanych badań z użyciem zaawansowanych technik biomikroskopowych pozwala na dokładną analizę struktury soczewki wykonanej z materiału delefilcon A.

ABSTRACT

Recently, a significant rise in the share of one-day contact lenses in global sales has been noted. In order to increase the interest in daily disposable contact lenses, manufactures have tried a range of product improvements. Soft contact lens material delefilcon A (Dailies Total 1) with water gradient technology deserves special attention. Delefilcon A is composed of a silicone- hydrogel core, with a 33% water content, and an outer hydrogel layer with an 80% water content. A number of advanced biomicroscopic techniques enable an accurate analysis of the layered structure of delefilcon A.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY