OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Piotr A. Woźniak, Jolanta E. Woźniak

Zmiany fizjologiczne w obrębie przedniego odcinka oka u pacjentów po 40. roku życia

Physiological changes within the ocular surface in the 40+ patients OphthaTherapy 2017; 1(13): 51-54. DOI: 10.24292/01.ot.310317.08
STRESZCZENIE

Zmiany zachodzące z wiekiem na powierzchni oka dotyczą jej wszystkich elementów i prowadzą do znacznych zaburzeń fi lmu łzowego, dyskomfortu oraz obniżenia ostrości wzroku. Wraz ze starzeniem się organizmu zmniejsza się wydzielanie łez, częściej występuje zapalenie oraz zwłóknienie przewodów gruczołu łzowego. W gruczołach Meiboma dochodzi m.in. do keratynizacji, zaniku meibocytów oraz do znaczących zaburzeń w produkowanej przez nie warstwie lipidowej fi lmu łzowego. Istotne zaburzenia powodujące niestabilność fi lmu łzowego związane są także ze zmianami hormonalnymi. Wraz z wiekiem obniża się wydzielanie hormonów płciowych, co skutkuje zaburzeniami pracy gruczołów powierzchni oka, a także maleje liczba nerwów w rogówce i następuje tzw. starzenie się układu immunologicznego. Zmniejsza się również liczba komórek śródbłonka rogówki. W niniejszym artykule opisano najczęstsze związane z wiekiem zmiany dotyczące powierzchni oka oraz rogówki.

ABSTRACT

Age-related changes of the ocular surface and corneal tissue lead to alterations of the tear fi lm, decreased vision and greater discomfort. Th e age-related changes aff ect most of the elements of the ocular surface system. Tear production decreases, infl ammation and fi brosis of the lacrimal ducts are more frequently observed. Keratinisation of meibomian glands occurs, as the composition of meibum is altered. Th e number of corneal nerves decreases, the level of sex hormones diminishes, and the immune system ages. Th e major age-related changes are summarized in the article.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY