OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Piotr Oleksy

Skuteczność ranibizumabu w idiopatycznej neowaskularyzacji naczyniówkowej – opis serii przypadków

The efficacy of ranibizumab in idiopathic choroidal neovascularization – a case series report OphthaTherapy 2017; 1(13): 29-33. DOI: 10.24292/01.ot.310317.05
STRESZCZENIE

Cel: Ocena skuteczności iniekcji ranibizumabu w idiopatycznej neowaskularyzacji naczyniówkowej. Materiał i metody: Do badania włączono 3 pacjentów (4 oczu) w wieku 17, 37 i 46 lat z objawami pogorszenia ostrości widzenia, krzywieniem i ze zniekształceniem obrazu w centrum trwającym 2–5 tygodni. Wykluczono tło zapalne zmian. Podczas pierwszej wizyty przed włączeniem do badania, po miesiącu i na kolejnych wizytach oceniano najlepiej skorygowaną ostrość wzroku, angiografię fluoresceinową i centralną grubość siatkówki przy użyciu optycznej koherentnej tomografii. Po ustaleniu rozpoznania zastosowano iniekcję ranibizumabu do ciała szklistego. Wyniki: Podczas pierwszej kontroli w 3 oczach stwierdzono poprawę najlepiej skorygowanej ostrości wzroku; w czwartym pozostała ona niezmieniona. W badaniu oftalmoskopowym we wszystkich przypadkach stwierdzono ustąpienie wybroczyn i obrzęku siatkówki w plamce. W badaniu optycznej koherentnej tomografii siatkówki we wszystkich oczach centralna grubość siatkówki zmniejszyła się z wyraźną poprawą morfologii dołeczka. Obserwacja trwała 4–55 miesięcy, liczba powtórnych iniekcji w tym okresie wynosiła 2–5.

ABSTRACT

Objective: To evaluate the efficacy of the ranibizumab intravitreal injection in idiopathic choroidal neovascularization. Material and methods: The study included 3 patients (4 eyes), aged 17, 37 and 46, with visual acuity deterioration, warping and distortion of the central image lasting for 2–5 weeks. Inflammatory background of the disease was excluded. The baseline examination and follow-up included the best corrected visual acuity (BCVA), fluorescein angiography and central retinal thickness (CRT) analysis using optical coherence tomography (OCT). When ICNV was diagnosed, intravitreal injections of ranibizumab were administered. Results: During the first follow-up test, 3 eyes showed improvement of BCVA, and in the fourth eye BCVA remained unchanged. In funduscopy, all patients showed reduced haemorrhage and oedema of the central retina. The OCT showed a reduction of the CRT and improvement in the morphology of the macula. The observation period ranged from 4 to 55 months, and the number of repeated injections during the observation ranged from 2 to 5. Conclusions: Injections of ranibizumab into the vitreous brought a significant improvement in the function of the treated eye, and in the morphology of the retina in OCT.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY