OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Leszek Kuprjanowicz, Wojciech Lubiński

Witrektomia 27G – aktualny stan wiedzy

27-gauge microincision vitrectomy – a current state of knowledge OphthaTherapy 2017; 1(13): 25-28. DOI: 10.24292/01.ot.310317.04
STRESZCZENIE

W obecnych czasach witrektomia jest podstawową metodą chirurgicznego leczenia wielu chorób siatkówki, szklistki i styku szklistkowo-siatkówkowego. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat mamy do czynienia z minimalizacją cięć chirurgicznych w wielu dziedzinach medycyny, w tym w okulistyce. Ma to prowadzić do szybszej rekonwalescencji i zmniejszenia liczby powikłań. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie aktualnego stanu wiedzy na temat wymiernych korzyści płynących z minimalizacji cięcia w witrektomii, a w szczególności przedstawienie zalet i wad witrektomii 27G.

ABSTRACT

Nowadays, vitrectomy is the primary method of surgical treatment of many retinal, vitreous and vitreo-retinal surface diseases. Over the last several years, we have witnessed minimization of surgical incisions in many areas of medicine, including ophthalmology. It may led to faster recovery, and fewer complications. The paper aims to present the current state of knowledge on the benefits of microvitrectomy, and in particular to present the advantages and disadvantages of the 27-gauge vitrectomy.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY