OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Iwona Partyka

Diagnostyka i leczenie centralnej surowiczej chorioretinopatii

Diagnosis and treatment of central serous chorioretinopathy OphthaTherapy 2017; 1(13): 15-23. DOI: 10.24292/01.ot.310317.03
STRESZCZENIE

Centralna surowicza chorioretinopatia (CSR, CSCR) bywa przyczyną pogorszenia widzenia, w większości u mężczyzn między 20. a 55. r.ż. Charakteryzuje się odwarstwieniem neurosensorycznej siatkówki i gromadzeniem się płynu podsiatkówkowego w centrum plamki. Z występowaniem CSR mogą się wiązać: osobowość typu A, podatność na stres oraz leczenie glikokortykosteroidami. Diagnostyka CSR obejmuje angiografię fluoresceinową i tomografię optyczną, w niektórych przypadkach wymagana jest angiografia indocyjaninowa. CSR jest chorobą samoograniczającą się, jednak w ok. 20% przypadków może przejść w formę przewlekłą. Laseroterapia wraz z iniekcjami anty-VEGF są skutecznymi metodami leczenia CSR. Terapie lekami doustnymi wydają się obiecujące, lecz wymagają dalszych badań.

ABSTRACT

Central serous chorioretinopathy (CSC, CSCR) may lead to visual impairment, mostly in men between 20–55 years of age. It presents as a typical serous neurosensory retinal detachment and accumulation of subretinal fluid in the centre of the macula. Type A personality, high-stress occupations and corticosteroid therapy have been associated with CSC prevalence. Fluorescein angiography, optical coherence tomography or indocyanine green angiography have been used for diagnosis. Central serous chorioretinopathy is typically a self-limited disease, but about 20% of the cases may be affected by the persistent form of CSC. Central serous chorioretinopathy is successfully treated with laser therapy or anti-VEGF inhibitors. Oral therapies offer a very promising approach, but further prospective randomized trials are required to provide more data.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY