OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Andrzej Grzybowski, Arnold Maciejewski

Wzrost liczby operacji usunięcia zaćmy wykonywanych w ramach dyrektywy transgranicznej z 2016 r.

Increase in the number of cataract surgeries performed under the cross-border directive of 2016 OphthaTherapy 2017; 1(13): 10-14. DOI: 10.24292/01.ot.310317.02
STRESZCZENIE

Niewydolny system organizacji leczenia zaćmy w Polsce oraz gwarantowana przepisami unijnymi swoboda w realizacji zabiegów usunięcia zaćmy poza Polską stymulują chorych do leczenia w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dynamikę tego procesu najlepiej oddaje miesięczna liczba wniosków o refundację kosztów leczenia składanych w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Liczba wniosków złożonych przez chorych w styczniu 2015 r. wzrosła ze 100 do ponad 1200 w grudniu 2016 r. Wzrost zainteresowania polskich pacjentów leczeniem zaćmy poza granicami kraju zaowocował ponad 100-procentowym wzrostem budżetu publicznego transferowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia do placówek medycznych w Czechach i innych krajach Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich 2 lat wydatki wzrosły z blisko 12 mln PLN w 2015 r. do ponad 27,5 mln PLN w 2016 r.

ABSTRACT

The inefficient system of cataract treatment in Poland motivates patients to look for cataract surgery treatments in the neighbouring countries within the European Union. The dynamics of the process is best reflected by the number of monthly applications for reimbursement of the treatment submitted to each provincial National Health Fund branch. There were 100 applications submitted by patients in January 2015, and the number grew to more than 1200 in December 2016. The patients’ interest in obtaining cataract treatment outside of Poland resulted in 100% increase in the public budget, which was transferred by the National Health Service to the medical facilities primarily located in the Czech Republic and other EU member states. In the past two years, spending has increased from 12 million PLN in 2015 to over 27.5 million PLN in 2016.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY