OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Marcin Jezierski, Ilona Kaczmarek, Marek E. Prost

Zastosowanie implantów soczewek wewnątrzgałkowych typu iris-claw u pacjentów z bezsoczewkowością

The use of iris-claw intraocular lens in patients with aphakia OphthaTherapy 2014; 4(4): 254-258.
STRESZCZENIE

Soczewki mocowane do tęczówki, z ang. iris-claw, to jedno z rozwiązań pozwalających na korekcję bezsoczewkowości w przypadku braku odpowiedniej podpory torebkowej dla tradycyjnego implantu tylnokomorowego. Stanowią one alternatywę dla śródtwardówkowej fiksacji implantów, a także przyszywania soczewek do tęczówki. Procedura wszczepienia jest stosunkowo nieskomplikowana i względnie krótka. Okres rehabilitacji po zabiegu jest krótszy, liczba powikłań mniejsza, a ostateczna ostrość wzroku stabilizuje się szybciej niż w przypadku podszycia do twardówki. Biorąc pod uwagę ryzyko rozwoju endotelopatii, implantacja z tyłu tęczówki jest lepszym rozwiązaniem niż wszczepienie do komory przedniej. Przeciwwskazania do zastosowania soczewek to: występowanie zapalenia błony naczyniowej, nieuregulowanej jaskry i retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej. Wydaje się, że wszczepienie soczewki typu iris- -claw do komory tylnej jest bezpiecznym, efektywnym i w wielu przypadkach najlepszym sposobem korekcji afakii przy braku tylnej torebki soczewki.

ABSTRACT

Iris-claw iris fixated IOLs are one of the options of optical correction of aphakia in cases without capsular support for conventional posterior chamber lens. They provide an alternative to scleral fixated or iris sutured implants. Implantation procedure is relatively simple and short. Recovery period after surgery is shorter, there is low rate of postoperative complications and the final visual acuity stabilizes faster than after scleral fixation. Retropupillary implantation of iris-claw IOLs seems to be a better choice to their fixation in the anterior chamber in regard to corneal endothelial cell loss. Contraindication for their use is uveitis, uncontrollable glaucoma and proliferative diabetic retinopathy. Retropupillary iris-claw lens implantation seems to be safe, effective, in many cases the best method for the correction of aphakia in lack of zonular support

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama