OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Robert H. Wasilewicz

W kierunku lepszego zrozumienia neuropatii jaskrowej. 24-godzinny ciągły monitoring zmian wymiaru gałki ocznej

Towards a better understanding of glaucomatous optic neuropathy. 24-hour continuous monitoring of changes in the eyeball dimension OphthaTherapy 2014; 4(4): 246-251.
STRESZCZENIE

Ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP) jest jedynym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka rozwoju i progresji neuropatii jaskrowej. Mimo że IOP jest parametrem dynamicznym, o indywidualnym wzorcu zmienności, obecnym standardem diagnostycznym są jego pojedyncze pomiary w ciągu godzin pracy jednostek poradnianych. Dzięki nowym technologiom, pozwalającym na 24-godzinny, ciągły pomiar ocznych parametrów biomechanicznych, możliwa będzie wkrótce poprawa naszego rozumienia patomechanizmów powstania jaskry oraz metod jej terapii. Poniższy artykuł przedstawia dane kliniczne dotyczące pierwszego, komercyjnie dostępnego systemu 24-godzinnego, ciągłego monitoringu zmian objętości gałki ocznej Sensimed Triggerfish, ze wszystkimi jego zaletami, słabymi stronami i nadziejami z nim związanymi.

ABSTRACT

Intraocular pressure (IOP) nowadays is the only treatable risk factor for glaucoma. Current glaucoma management typically relies on single IOP measurements during clinic hours despite the fact that IOP is a dynamic parameter with individual patterns. New technologies enabling 24-hour ocular biomechanical data collection may soon improve our glaucoma understanding and treatment. This article bringing clinical data about first commercially available 24-hour continuous eye-volume monitoring system Sensimed Triggerfish with all its advantages, weaknesses and it related hopes

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama