OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Joanna Wierzbowska

Terapie eksperymentalne w jaskrze

Experimental therapies for glaucoma OphthaTherapy 2014; 4(4): 239-245.
STRESZCZENIE

W niniejszym artykule poglądowym omówiono, na podstawie aktualnej koncepcji patogenezy neuropatii jaskrowej, sześć kierunków przyszłej strategii terapii jaskry: baro-, wazo- i neuroprotekcję, terapię genową, medycynę regeneracyjną i immunoterapię. Przedstawiono także podstawy farmakogenomiki w jaskrze oraz nowe systemy transferu leków przeciwjaskrowych.

ABSTRACT

In a review on the basis of the present pathogenesis concept of glaucomatous optic neuropathy six elements of glaucoma future treatment strategy: baroprotection, vasoprotection, neuroprotection, gene therapy, regenerative medicine and immunotherapy, were described. Elements of pharmacogenomics in glaucoma and new drug delivery systems were also presented.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama