OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Tomasz Tokarzewski

Komentarz: Czynniki wpływające na komfort użytkowania soczewek kontaktowych

Factors affecting the comfort of contact lenses – commentary OphthaTherapy 2014; 3(3): 209-210.
STRESZCZENIE

Choć z punktu widzenia specjalisty zdrowe oczy pacjenta są najważniejsze, to nie wolno nam zapominać o tym, co jest ważne dla użytkowników soczewek kontaktowych, czyli o komforcie i wszystkich czynnikach, które mają na niego wpływ.

ABSTRACT

Although from the specialists point of view, the patient’s healthy eyes are the most important, we should not forget what is important for contact lens users, it’s comfort and all the factors that influence it

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY

reklama