OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

Małgorzata Karolczak-Kulesza, Marika Wolniewińska, Jarosław Kocięcki

Zastosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w terapii wybranych patologii narządu wzroku

The use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in therapy of selected pathologies of the eye OphthaTherapy 2016; 2(10): 82-86.
STRESZCZENIE

Niesteroidowe leki przeciwzapalne są szeroko stosowane w praktyce okulistycznej. Leki te wykazują działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe poprzez hamowanie aktywności izoenzymów cyklooksygenazy (COX-1, COX-2). Wykorzystuje się je w łagodzeniu dolegliwości bólowych, światłowstrętu po zabiegach laserowej korekcji wad wzroku, w celu ograniczenia stanu zapalnego, zapobieżenia zwężaniu źrenicy i torbielowatego obrzęku plamki po zabiegach usunięcia zaćmy, a także w alergicznym zapaleniu spojówek. W ostatnim czasie znalazły również zastosowanie w leczeniu chorób tylnego odcinka oka – w retinopatii cukrzycowej i zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem. W artykule przedstawiono wykorzystanie NLPZ w wybranych jednostkach chorobowych narządu wzroku.

ABSTRACT

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs are widely used in ophthalmology. This drugs have anti-inflammatory and analgesic activity by inhibiting two cyclooxygenase (COX) isoforms: COX-1 and COX-2. Therapeutic indications involve reduction of pain and photophobia after refractive surgery, prevention and treatment of inflammation and cystoid macular edema after cataract surgery, inhibition of intraoperative miosis during cataract surgery, treatment of allergic conjunctivitis. Lately they are also used for treatment of the diseases of the posterior part of the eye – diabetic retinopathy and age-related macular degeneration. This article shows the use of NSAIDs in selected eye diseases.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY