OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce

O czasopiśmie

„OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce” jest recenzowanym kwartalnikiem okulistycznym skierowanym zarówno do polskich, jak i zagranicznych okulistów. Na jego łamach publikowane są: prace oryginalne, przeglądowe i kazuistyczne, a także wyniki badań laboratoryjnych odnoszące się do leczenia schorzeń narządu wzroku. Prace dotyczące problematyki krajowej powinny odnosić się także do międzynarodowego kontekstu.

Nota prawna

Czasopismo to jest przeznaczone dla lekarzy i studentów medycyny. Mimo dołożenia wszelkich niezbędnych starań, aby informacje w nim zawarte, zwłaszcza odnośnie do dawkowania leków, zostały podane właściwie, to decyzja dotycząca ich stosowania spoczywa na lekarzu. Niniejsze czasopismo nie może zastępować postępowania lekarskiego w zakresie diagnozy ani terapii. Odpowiedzialność autorów jest właściwa dla tej formy publikacji i nie jest tożsama z odpowiedzialnością wynikającą z indywidualnej porady lekarskiej.

W zakresie informacji o lekach Wydawca dołożył wszelkich należnych starań co do rzetelności publikacji i aktualności informacji w zakresie asortymentu i informacji o lekach oraz o ich cenach. Jednak należy pamiętać, że jedyną prawnie obowiązującą informacją w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązujące akty prawne, a w zakresie informacji handlowej – oferty cenowe aptek. W zakresie informacji o lekach jedyną prawnie obowiązującą informacją jest aktualna charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) oraz ulotka producenta. Zarówno autorzy, konsultanci, jak i Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub szkody związane ze stosowaniem publikowanych informacji. W szczególności nie uwzględnia się roszczeń prawnych w odniesieniu do leków i substancji chemicznych znajdujących się obecnie w fazie badań klinicznych.

TERAPIE W OKULISTYCE

POPRZEDNIE NUMERY