OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

OphthaTherapy 1 / 2015

spis artykułów:
Gdy nadejdzie wiosna – aktualne możliwości leczenia sezonowego zapalenia spojówek When the spring comes – current therapeutic modalities for seasonal allergic conjunctivitis
Anna Matysik-Woźniak, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Robert Rejdak
OphthaTherapy 2015; 1(5): 6-11.
Czytaj streszczenie
Molecular genetics of exfoliation syndrome Genetyka molekularna zespołu pseudoeksfoliacji
Burcu Kasım, Mehmet Cem Mocan, Murat İrkeç
OphthaTherapy 2015; 1(5): 13-20.
Czytaj streszczenie
Implanty przetokowe typu Ex-PRESS w zaawansowanych postaciach jaskry – doniesienie wstępne Preliminary reports on efficiency of use Ex-PRESS glaucoma filtration device in advanced glaucoma
Agnieszka Małachowska, Witold Kokot
OphthaTherapy 2015; 1(5): 22-28.
Czytaj streszczenie
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Część II: metody leczenia – chirurgiczne, monoterapia i terapie złożone Age related macular degeneration. Part II: therapeutic options – surgical, pharmacological and composite therapies
Adam Jarmak
OphthaTherapy 2015; 1(5): 31-45.
Czytaj streszczenie
Ranibizumab w leczeniu wysiękowego AMD – kilkuletnie obserwacje własne pacjentów z zachowaną dobrą ostrością wzroku mimo obecności rozległej błony neowaskularyzacji podsiatkówkowej Ranibizumab for wet AMD – several years own observations of patients with preserved good visual acuity despite of extensive subretinal neovascularization
Marcin Śwituła
OphthaTherapy 2015; 1(5): 48-55.
Czytaj streszczenie
Efekty leczenia iniekcjami doszklistkowymi ranibizumabu w ramach grupy terapeutycznej B02 pacjentów z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem The results of wet AMD treatment by intravitreal injections of ranibizumab within the framework of the therapeutic group B02
Marzanna W. Fabrykiewicz-Rogalska, Jan Kucharczuk, Zbigniew Małolepszy, Grażyna Malukiewicz
OphthaTherapy 2015; 1(5): 56-64.
Czytaj streszczenie
Okryplazmina w zespole trakcji szklistkowo-plamkowej – doświadczenia własne Ocriplasmin in vitreomacular traction syndrome – own experience
Bożena Romanowska-Dixon, Krzysztof Morawski, Agnieszka Kubicka-Trząska, Justyna Jędrychowska-Jamborska
OphthaTherapy 2015; 1(5): 65-70.
Czytaj streszczenie
Obliczanie mocy soczewek wewnątrzgałkowych u pacjentów po witrektomii z olejem silikonowym Intraocular lens power calculation in patients after a vitrectomy with silicone filled eyes
Marek E. Prost, Mariusz Strąk, Marcin Jezierski, Krzysztof Starzyk
OphthaTherapy 2015; 1(5): 72-74.
Czytaj streszczenie
Miękkie soczewki kontaktowe u dzieci – kontrowersje Soft contact lens fitting in children – controversies
Ewa Wojciechowska
OphthaTherapy 2015; 1(5): 77-81.
Czytaj streszczenie
Omówienie Raportu na temat dyskomfortu w soczewkach kontaktowych Report on International Workshop on Contact Lens Discomfort
Sylwia Kropacz-Sobkowiak
OphthaTherapy 2015; 1(5): 84-89.
Czytaj streszczenie
TERAPIE W OKULISTYCE