OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

OphthaTherapy 4 / 2016

spis artykułów:
Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta u osób młodych Primary angle-closure glaucoma in young people
Maria Hanna Niżankowska
OphthaTherapy 2016; 4(12): 237-247. DOI: 10.24292/01.ot.301216.01
Czytaj streszczenie
Nowoczesna tonometria – więcej niż pomiar ciśnienia Modern tonometry – more than pressure measurement
Małgorzata Mulak, Dorota Szumny
OphthaTherapy 2016; 4(12): 250-253. DOI: 10.24292/01.ot.301216.02
Czytaj streszczenie
Zastosowanie angio-OCT w diagnostyce i terapii okulistycznej – część II Angio-OCT in ophthalmological diagnostics and therapy – part II
Joanna Gołębiewska, Wojciech Hautz
OphthaTherapy 2016; 4(12): 254-259. DOI: 10.24292/01.ot.301216.03
Czytaj streszczenie
Procedury laserowe w korekcji starczowzroczności Laser modalities to treat presbyopia
Marcin Smorawski, Joanna Wierzbowska
OphthaTherapy 2016; 4(12): 262-268. DOI: 10.24292/01.ot.301216.04
Czytaj streszczenie
Współczesne możliwości korekcji prezbiopii pooperacyjnej metodami implantacji soczewek wewnątrzgałkowych u pacjentów z zaćmą Postoperative presbyopia correction with intraocular lenses implantation in cataract patients – current trends
Mariusz Spyra, Ewelina Cisek, Agnieszka Cisek, Stanisław Orkisz, Paweł Klonowski, Tomasz Chorągiewicz, Dominika Nowakowska, Robert Rejdak
OphthaTherapy 2016; 4(12): 270-278. DOI: 10.24292/01.ot.301216.05
Czytaj streszczenie
Zastosowanie wewnątrzgałkowych soczewek torycznych w trakcie operacji zaćmy u pacjentów z chorobami zniekształcającymi rogówkę Cataract surgery with toric intraocular lenses in patients with distorted cornea
Paweł Klonowski, Robert Rejdak
OphthaTherapy 2016; 4(12): 280-285. DOI: 10.24292/01.ot.301216.06
Czytaj streszczenie
Trójogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa PanOptix®. Pierwszy rok doświadczeń Trifocal intraocular lens PanOptix®. The first year of experience
Jarosław Marek, Angelika Ogar
OphthaTherapy 2016; 4(12): 287-292. DOI: 10.24292/01.ot.301216.07
Czytaj streszczenie
Potrzeby korekcyjne pacjentów 40+ Refractive correction needs of patients over 40
Tomasz Tokarzewski
OphthaTherapy 2016; 4(12): 294-298. DOI: 10.24292/01.ot.301216.08
Czytaj streszczenie
Układ wzrokowy i soczewki kontaktowe w sporcie Visual system and contact lenses in sport
Monika Czaińska
OphthaTherapy 2016; 4(12): 299-304. DOI: 10.24292/01.ot.301216.09
Czytaj streszczenie
Wykorzystanie soczewek kontaktowych jako nośników leków okulistycznych Contact lenses as ophthalmic drug carriers
Hanna Ciebiera
OphthaTherapy 2016; 4(12): 305-309. DOI: 10.24292/01.ot.301216.10
Czytaj streszczenie
TERAPIE W OKULISTYCE