OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

OphthaTherapy 2 / 2016

spis artykułów:
Zastosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w terapii wybranych patologii narządu wzroku The use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in therapy of selected pathologies of the eye
Małgorzata Karolczak-Kulesza, Marika Wolniewińska, Jarosław Kocięcki
OphthaTherapy 2016; 2(10): 82-86.
Czytaj streszczenie
Zakrzep żyły środkowej siatkówki – współczesne strategie leczenia Central retinal vein occlusion – current treatment strategies
Paulina Glasner, Dorota Raczyńska, Leopold Glasner
OphthaTherapy 2016; 2(10): 87-92.
Czytaj streszczenie
Najczęściej występujące zmiany rozrostowe tylnego odcinka oka u dorosłych Ocular tumours of the posterior segment of the eye – a short review
Iwona Rospond-Kubiak, Jarosław Kocięcki
OphthaTherapy 2016; 2(10): 95-100.
Czytaj streszczenie
Błony nasiatkówkowe – współczesne metody diagnostyki i leczenia Epiretinal membranes – current diagnostics methods and surgical treatment
Magdalena Trębińska, Sławomir Cisiecki
OphthaTherapy 2016; 2(10): 101-105.
Czytaj streszczenie
Ranibizumab w terapii wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem u pacjentów, u których nie udało się uzyskać zadowalających efektów leczenia afliberceptem Ranibizumab in the treatment of exudative age-related macular degeneration in patients, who were previously treated with aflibercept and did not achieve satisfactory results
Aneta Lewicka-Chomont, Wesam Taslaq, Kamila Nester-Ostrowska, Karolina Przytuła, Agnieszka Wilk
OphthaTherapy 2016; 2(10): 108-114.
Czytaj streszczenie
Zastosowanie technik miniinwazyjnych w chirurgii zaćmy i witrektomii The use of minimally invasive techniques in cataract surgery and vitrectomy
Małgorzata Ozimek, Dominika Nowakowska, Beata Gajda, Ewelina Cisek, Agata Wykrota, Tomasz Chorągiewicz, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak
OphthaTherapy 2016; 2(10): 116-123.
Czytaj streszczenie
Przewlekła hipotonia po zabiegu trabekulektomii. Opis przypadku Chronic hypotony after trabeculectomy. A case report
Adam Cywiński, Łukasz Bednarski
OphthaTherapy 2016; 2(10): 126-130.
Czytaj streszczenie
Obecne techniki biometrii oka Current technologies of ocular biometry
Magdalena Turczynowska, Katarzyna Koźlik-Nowakowska, Magdalena Gaca-Wysocka, Andrzej Grzybowski
OphthaTherapy 2016; 2(10): 132-138.
Czytaj streszczenie
Dobór miękkich soczewek kontaktowych u dzieci w wieku szkolnym Soft contact lenses fitting for school-aged children
Katarzyna J. Witkowska
OphthaTherapy 2016; 2(10): 140-144.
Czytaj streszczenie
Oddziaływanie płynów do pielęgnacji soczewek kontaktowych na stan powierzchni oka u pacjenta kontaktologicznego Impact of lens care products on ocular surface in contact lens wearer
Piotr A. Woźniak
OphthaTherapy 2016; 2(10): 146-150.
Czytaj streszczenie
TERAPIE W OKULISTYCE