OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

OphthaTherapy 1 / 2016

spis artykułów:
Ogólnoustrojowa farmakokinetyka leków anty-VEGF podawanych doszklistkowo w leczeniu wysiękowego AMD Systemic pharmacokinetics of intravitreal anti-VEGF medications in wet AMD treatment
Marta Misiuk-Hojło, Karolina Czajor
OphthaTherapy 2016; 1(9): 4-10.
Czytaj streszczenie
Rola preparatów złożonych w prowadzeniu pacjentów z jaskrą. Leki złożone a monoterapia The role of the fixed-combination drugs in glaucoma treatment. Fixed-combination drugs versus monotherapy
Małgorzata Karolczak-Kulesza, Sonia Pecold-Zielińska, Jarosław Kocięcki
OphthaTherapy 2016; 1(9): 13-17.
Czytaj streszczenie
Zmiany oczne i stosowanie leków, a także preparatów diagnostycznych w ciąży oraz w okresie laktacji – praktyczny przewodnik Ocular changes, use of opthalmic medications and diagnostic agents in pregnancy and lactation – a practical guidelines
Marek E. Prost
OphthaTherapy 2016; 1(9): 20-29.
Czytaj streszczenie
Schematy leczenia wysiękowej postaci AMD – wady i zalety Treating wet form of AMD – pros and cons
Anna Święch-Zubilewicz, Joanna Dolar-Szczasny
OphthaTherapy 2016; 1(9): 32-36.
Czytaj streszczenie
Chirurgia refrakcyjna rogówki – przegląd technologii laserowych i metod Corneal refractive surgery – overview of laser technologies and methods
Marcin Smorawski, Grzegorz Nawrot, Joanna Wierzbowska
OphthaTherapy 2016; 1(9): 38-44.
Czytaj streszczenie
System implantacji typu pre-loaded – właściwości nowego systemu UltraSert Pre-loaded IOL delivery system – features of the new UltraSert system
Radosław Różycki, Marek Rękas
OphthaTherapy 2016; 1(9): 46-50.
Czytaj streszczenie
Koszty społeczne odroczonego terminu zabiegu usunięcia zaćmy z jednoczesnym wszczepieniem soczewki The social costs of deferred cataract surgery with implantation of the intraocular lens
Andrzej Grzybowski, Arnold Maciejewski
OphthaTherapy 2016; 1(9): 53-58.
Czytaj streszczenie
Niedomoga konwergencji: skuteczność niechirurgicznych metod leczenia w różnych grupach wiekowych Convergence insufficiency: efficacy of non-surgical treatment in patients of different ages
Szymon Zielonka
OphthaTherapy 2016; 1(9): 61-66.
Czytaj streszczenie
Dopasowanie soczewek kontaktowych u pacjentów z chorobami ogólnymi Contact lenses fitting for patients with systemic diseases
Katarzyna J. Witkowska
OphthaTherapy 2016; 1(9): 68-72.
Czytaj streszczenie
TERAPIE W OKULISTYCE