OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

OphthaTherapy 3 / 2020

spis artykułów:
Badanie UBM w diagnostyce, leczeniu i prowadzeniu pacjentów z jaskrą The ultrabiomicroscopic examination in diagnostics, treatment and management of patients with glaucoma
Grzegorz Jasina, Marta Misiuk-Hojło
OphthaTherapy 2020; 3(27): 185-191. DOI: 10.24292/01.OT.300920.1
Czytaj streszczenie
Zapalenie brzegów powiek – wszechstronne spojrzenie na powszechne schorzenie Blepharitis: a comprehensive look at a common disease
Michał Karaszewski, Marta Misiuk-Hojło, Joanna Przeździecka-Dołyk, Jan Gnus
OphthaTherapy 2020; 3(27): 192-202 DOI: 10.24292/01.OT.310820
Czytaj streszczenie
Ocena kliniczna wpływu bewacyzumabu w kroplach na morfologię i funkcję pęcherzyka filtracyjnego z objawami niewydolności Clinical evaluation of the effect of topical bevacizumab on morphology and function of filtering bleb with failure symptoms
Anna Kuna, Tomasz Żarnowski
OphthaTherapy 2020; 3(27): 203-212 DOI: 10.24292/01.OT.300920.2
Czytaj streszczenie
Dystrofia śródbłonkowa Fuchsa – aktualne poglądy na patofizjologię i leczenie choroby Fuchs dystrophy: insight into disease pathophysiology and treatment
Anna Micińska, Anna Nowińska, Adam Sendecki, Edward Wylęgała
OphthaTherapy 2020; 3(27): 213-224 DOI: 10.24292/01.OT.300920.3
Czytaj streszczenie
Zastosowanie leków anty-VEGF w leczeniu retinopatii wcześniaków Anti-VEGF drugs in treatment of retinopathy of prematurity
Wojciech Hautz
OphthaTherapy 2020; 3(27): 225-231 DOI: 10.24292/01.OT.300920.8
Czytaj streszczenie
Therapy of congenital glaucoma Therapy of congenital glaucoma
Franz Grehn, Esther Hoffmann
OphthaTherapy 2020; 3(27): 232-238 DOI: 10.24292/01.OT.300920.4
Czytaj streszczenie
Wpływ modyfikacji techniki fakoemulsyfikacji na oczekiwane parametry pooperacyjne Modified technique of phacoemulsification and its impact on expected postoperative parameters
Magdalena Skorek, Piotr Jurowski
OphthaTherapy 2020; 3(27): 239-245 DOI: 10.24292/01.OT.300920.5
Czytaj streszczenie
Ultradźwiękowa plastyka ciała rzęskowego w terapii jaskry opornej – obserwacje średnioterminowe Ultrasound ciliary plasty in refractory glaucoma treatment – a medium-term follow-up study
Bartłomiej Bolek, Edward Wylęgała
OphthaTherapy 2020; 3(27): 246-254 DOI: 10.24292/01.OT.300920.6
Czytaj streszczenie
Zastosowanie laseroterapii w chorobach siatkówki. Część II The use of laser therapy in retinal diseases. Part II
Katarzyna Warzecha, Agnieszka Tronina, Erita Filipek
OphthaTherapy 2020; 3(27): 255-261 DOI: 10.24292/01.OT.300920.7
Czytaj streszczenie
The role of social media in ophthalmology: a narrative review The role of social media in ophthalmology: a narrative review
Nuno Moura-Coelho
OphthaTherapy 2020; 3(27): 263-266 DOI: 10.24292/01.OT.3009140820
Czytaj streszczenie
TERAPIE W OKULISTYCE