OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

OphthaTherapy 1 / 2020

spis artykułów:
Koronawirus a narząd wzroku. Możliwości zakażenia, objawy kliniczne i profilaktyka w gabinecie okulistycznym Coronavirus and the eyes. The possibilities of infection transmission, clinical symptoms and prophylaxis in the ophthalmic office
Marek E. Prost
OphthaTherapy 2020; 1(25): 5-9. 10.24292/01.OT.310320.01
Czytaj streszczenie
Optyka adaptywna – nowa technologia w diagnostyce obrazowej Adaptive optics: a new technology in diagnostic imaging
Jaromir Wasyluk, Ilona Kaczmarek, Małgorzata Myślińska, Marta Dubisz
OphthaTherapy 2020; 1(25): 10-16. DOI: 10.24292/01.OT.310320.02
Czytaj streszczenie
Odwarstwienie nabłonka barwnikowego – diagnostyka multimodalna w codziennej praktyce klinicznej – część druga Pigment epithelial detachment: multimodal diagnosis in clinical practice. Part two
Jan Kucharczuk, Katarzyna Lahutta-Kordys
OphthaTherapy 2020; 1(25): 17-29. 10.24292/01.OT.310320.03
Czytaj streszczenie
Terapia komórkowa w schorzeniach zwyrodnieniowych siatkówki – nadzieje i zagrożenia Cell therapy in degenerative retinal diseases: expectations and threats
Anna Machalińska
OphthaTherapy 2020; 1(25): 30-35. DOI: 10.24292/01.OT.310320.04
Czytaj streszczenie
Potencjalne zastosowanie agonistów dopaminergicznych D2 w leczeniu VEGF-zależnych chorób oczu The potential usage of D2 dopaminergic agonists in the treatment of VEGF-related eye diseases
Maciej Osęka, Katarzyna Saładziak, Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Jacek Dziedziak, Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, Anna Święch
OphthaTherapy 2020; 1(25): 36-39. DOI: 10.24292/01.OT.310320.05
Czytaj streszczenie
Choroby odzwierzęce w okulistyce. Część 2. Zespół larwy wędrującej ocznej Zoonoses in ophthalmology. Part 2. Ocular larva migrans syndrome
Piotr Borkowski
OphthaTherapy 2020; 1(25): 40-45. DOI: 10.24292/01.OT.310320.06
Czytaj streszczenie
Zespół rozdęcia torebki soczewki – rzadkie powikłanie po operacji zaćmy Capsular bag distension syndrome: an uncommon complication following cataract surgery
Piotr Kanclerz, Katarzyna Przewłócka
OphthaTherapy 2020; 1(25): 46-50. DOI: 10.24292/01.OT.310320.07
Czytaj streszczenie
Efekty wszczepienia implantów iris-claw do komory tylnej w oczach bezsoczewkowych z niestabilną torebką – retrospektywne badanie obserwacyjne Outcomes of posterior chamber iris-claw intraocular lenses implantation in aphakic eyes with insufficient capsular support: retrospective observational study
Ilona A. Kaczmarek, Jaromir Wasyluk, Ilona Jędrzejewska, Małgorzata Myślińska, Marek E. Prost
OphthaTherapy 2020; 1(25): 51-58. DOI: 10.24292/01.OT.310320.08
Czytaj streszczenie
Chirurgia plastyczna tęczówki. Część 2. Chirurgia z użyciem implantów tęczówkowych oraz techniki łączone. Opisy przypadków Iris plastic surgery. Part 2. Surgery with iris implants and combined techniques. A case series report
Adam Cywiński
OphthaTherapy 2020; 1(25): 59-65. DOI: 10.24292/01.OT.310320.09
Czytaj streszczenie
Leczenie zespołu suchego oka za pomocą kwantowego rezonansu komórkowego Biomolecular quantum resonance in the treatment of dry eye disease
Piotr Fryczkowski
OphthaTherapy 2020; 1(25): 66-70. DOI: 10.24292/01.OT.310320.10
Czytaj streszczenie
„Najnowsze osiągnięcia w okulistyce” – nowy podręcznik na rynku wydawniczym "Current Concepts in Ophthalmology": A new manual on the publishing market
Robert Rejdak
OphthaTherapy 2020; 1(25): 73-74. DOI: 10.24292/01.OT.310320.11
Czytaj streszczenie
TERAPIE W OKULISTYCE