OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

OphthaTherapy 4 / 2019

spis artykułów:
Odwarstwienie nabłonka barwnikowego – diagnostyka multimodalna w codziennej praktyce klinicznej – część pierwsza Pigment epithelial detachment – multimodal diagnosis in clinical practice – part one
Jan Kucharczuk, Katarzyna Lahutta-Kordys
OphthaTherapy 2019; 4(24): 215-222. DOI: 10.24292/01.OT.311219.01
Czytaj streszczenie
Choroby odzwierzęce w okulistyce. Część I – Toksoplazmozowe zapalenie siatkówki i naczyniówki Zoonoses in ophthalmology. Part I – Toxoplasmic recurrent retinochoroiditis
Piotr Borkowski
OphthaTherapy 2019; 4(24): 225-230. DOI: 10.24292/01.OT.311219.02
Czytaj streszczenie
Zapalenie wnętrza gałki ocznej – obraz kliniczny i aktualne schematy postępowania Endophthalmitis – clinical manifestation and current treatment algorithms
Joanna Dereń, Agata Niedzielska-Krycia, Mariola Dorecka, Dorota Wyględowska-Promieńska, Jaromir Wasyluk
OphthaTherapy 2019; 4(24): 233-242. DOI: 10.24292/01.OT.311219.03
Czytaj streszczenie
Niedowidzenie – terapie standardowe kontra nowoczesne Amblyopia – standard or modern therapy
Magdalena Derebecka, Andrzej Grzybowski
OphthaTherapy 2019; 4(24): 244-250. DOI: 10.24292/01.OT.311219.04
Czytaj streszczenie
Wpływ miękkich multifokalnych soczewek kontaktowych z wysokimi addycjami na koordynację wzrokowo-ruchową The influence of soft multifocal contact lenses with high additions on the eye–hand coordination
Katarzyna Przekoracka, Krzysztof Michalak, Andrzej Michalski, Jan Olszewski, Joanna Paluch, Anna Przekoracka-Krawczyk
OphthaTherapy 2019; 4(24): 252-258. DOI: 10.24292/01.OT.311219.07
Czytaj streszczenie
Zespół suchego oka a soczewki kontaktowe Dry eye disease and contact lenses
Tomasz Suliński
OphthaTherapy 2019; 4(24): 259-263. DOI: 10.24292/01.OT.311219.05
Czytaj streszczenie
Chirurgia plastyczna tęczówki. Część 1. Chirurgia bez użycia implantów tęczówkowych Iris plastic surgery. Part 1. Surgery without iris implants
Adam Cywiński
OphthaTherapy 2019; 4(24): 265-271. DOI: 10.24292/01.OT.311219.06
Czytaj streszczenie
Wpływ mitomycyny C na wyniki kliniczne przezkanalikowego, laserowego zespolenia nosowo-łzowego The influence of mitomycin C on clinical results of the nasolacrimal duct anastomosis using the diode laser
Michał Michalik
OphthaTherapy 2019; 4(24): 274-278. DOI: 10.24292/01.OT.311219.08
Czytaj streszczenie
Zastosowanie trójwymiarowej wizualizacji podczas chirurgii przedniego odcinka oka The utility of three-dimensional visualization during anterior segment surgery
Dominika Nowakowska, Tomasz Chorągiewicz, Dariusz Haszcz, Mario D. Toro, Rashed Mustafa Nazzal, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak
OphthaTherapy 2019; 4(24): 280-285. DOI: 10.24292/01.OT.311219.09
Czytaj streszczenie
Tomografia optyczna przedniego odcinka oka – nowe perspektywy Anterior segment optical coherence tomography – new perspectives
Jaromir Wasyluk
OphthaTherapy 2019; 4(24): 287-293. DOI: 10.24292/01.OT.311219.10
Czytaj streszczenie
TERAPIE W OKULISTYCE