OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

OphthaTherapy 3 / 2019

spis artykułów:
Znaczenie kropli antybiotykowych w profilaktyce okołooperacyjnej zapalenia wnętrza gałki po operacjach zaćmy The role of topical antibiotics in perioperative endophthalmitis prevention in cataract surgery
Andrzej Grzybowski, Konrad Kupidura-Majewski
OphthaTherapy 2019; 3(23): 147-151. DOI: 10.24292/01.OT.300919.01
Czytaj streszczenie
Jaskra złośliwa: nowe poglądy na etiopatogenezę i postępowanie Malignant glaucoma: new views on its etiopathogenesis and management
Dorota Pożarowska, Tomasz Żarnowski
OphthaTherapy 2019; 3(23): 160-167. DOI: 10.24292/01.OT.300919.02
Czytaj streszczenie
Jaskra a zaćma – wpływ zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy oraz zabiegów łączonych na obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego Glaucoma and cataract: the effect of the phacoemulsification procedures and the combined procedures on the intraocular pressure
Marta Misiuk-Hojło, Katarzyna Zimmer
OphthaTherapy 2019; 3(23): 172-176. DOI: 10.24292/01.OT.300919.03
Czytaj streszczenie
Terapia widzenia w oczopląsie Nystagmus vision therapy
Monika Gwara
OphthaTherapy 2019; 3(23): 178-183. DOI: 10.24292/01.OT.300919.04
Czytaj streszczenie
Zastosowanie generatora plazmowego w zabiegach okuloplastycznych – doświadczenia własne Plasma generator use in oculoplastic surgery: own experience
Jaromir Wasyluk, Ilona Kaczmarek, Mariusz Strąk, Małgorzata Myślińska, Marta Dubisz
OphthaTherapy 2019; 3(23): 185-190. DOI: 10.24292/01.OT.300919.05
Czytaj streszczenie
Visual function after bilateral implantation of multifocal versus monofocal IOLs in children below 5 years of age Visual function after bilateral implantation of multifocal versus monofocal IOLs in children below 5 years of age
Marek E. Prost
OphthaTherapy 2019; 3(23): 192-197. DOI: 10.24292/01.OT.300919.06
Czytaj streszczenie
Multifokalne soczewki kontaktowe – aspekty praktyczne Multifocal contact lenses – practical aspects
Ewa Wojciechowska
OphthaTherapy 2019; 3(23): 199-202. DOI: 10.24292/01.OT.300919.07
Czytaj streszczenie
TERAPIE W OKULISTYCE